Kontaktuppgifter verksamhetsavfall

Länsstyrelsen i Dalarna

tel 023 - 81 000
www.w.lst.se

Tömning av fettavskiljare

Entr. Maserfrakt Anläggning AB
tel 0250 - 351 35

Elektriskt och elektroniskt avfall

Elkretsen i Sverige AB
tel 08 - 54 52 12 90
www.el-kretsen.se

REPA - förpackningar

tel 0200 - 88 03 10
www.repa.se

Däck

Svensk Däckåtervinning AB
tel 08 - 50 60 10 55
www.sdab.se

Skrotbilar/lantbruksskrot

Håll Sverige Rent
tel 020 - 75 76 00

Jordbruksplast

tel 018 - 29 24 66
www.svepretur.se

Rättsnätet (lagar)

www.notisum.se