Orsa, Älvdalen, Särna och Idres återvinningscentraler

Bakgrund

Återvinningscentralerna är i första hand till för hushållens grovavfall och finansieras via avfallstaxan. Verksamhetsavfall, från företag och andra verksamheter kan lämna in mindre sorterad mängd på en återvinningscentral, men mot en avgift. Avfall med producentansvar, får däremot lämnas kostnadsfritt. 

Villkor vid besök på ÅVC

Återvinningscentralen får besökas med personbil med släp, pickup och liten lastbil. Max vikt på fordon 3,5 ton.
Vid större mängder (tex container eller stor lastbil) får företaget transportera till annan avfallsanläggning eller beställa hämtning. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar. 

Företagsbiljett

För att man som företagare ska få lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen måste företagsbiljett köpas. Företagsbiljetterna kostar 300 kronor exkl. moms/kubikmeter och täcker kostnaden för hantering, transporter, behandling och skatter av det verksamhetsavfall som lämnas. 

Beställningsblankett för företagsbiljetter tillhandahålls av:
Nodavas kundservice tel: 020-55 27 00 eller ladda ner Beställningsblankett

Varje biljett motsvarar en mängd avfall enligt vår prislista: 

Nya prislista from 2021-01-01.

 

Från och med 1:a november 2021 kommer företagsbiljetten att höjas till 500 kr i Älvdalen, Särna och Idre. 

Beställningsblankett Älvdalen, Särna, Idre from 211101

Prislista Älvdalen, Särna Idre from 211101

Hämtning vid verksamheten

Alternativ till att transportera verksamhetsavfall till återvinningscentralen är att ordna hämtning av avfallet vid egen fastighet. Nodava ansvarar för insamling av hushållsliknande restavfall samt matavfall. För övrigt avfall, t.ex. trä, inert, isolering, wellpapp, farligt avfall, kontorspapper eller frityrfett, kontakta valfri entreprenör. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar.