Orsa, Älvdalen, Särna och Idres återvinningscentraler

Bakgrund

Återvinningscentralerna är i första hand till för hushållens grovavfall och finansieras via avfallstaxan. Verksamhetsavfall, alltså det som inte är ett hushållsavfall, får företag och andra verksamheter inkl. föreningar lämna i mindre sorterad mängd på en återvinningscentral, men mot en avgift. Avfall med producentansvar, får däremot lämnas kostnadsfritt. 

Villkor vid besök på ÅVC

Återvinningscentralen får besökas med personbil med släp, pickup och liten lastbil. Max vikt på fordon 3,5 ton.
Vid större mängder (tex container eller stor lastbil) får företaget transportera till annan avfallsanläggning eller beställa hämtning. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar. 

Företagsbiljett

För att man som företagare ska få lämna verksamhetsavfall måste företagsbiljett köpas. Företagsbiljetterna kostar 300:00 kronor exkl. moms/kubikmeter och täcker kostnaden för hantering, transporter, behandling och skatter av det verksamhetsavfall som lämnas. 

Beställningsblankett för företagsbiljetter tillhandahålls av:
Nodavas kundservice tel: 020-55 27 00 eller ladda ner Beställningsblankett

Varje biljett motsvarar en mängd avfall enligt aktuell Prislista företagsbiljett

Avfall med producentansvar

Förpackningar (av metall, glas, hård- och mjukplast samt kartong) kontorspapper, tidningar och trycksaker samt allt el-avfall och däck utan fälg ingår i producentansvaret och får lämnas kostnadsfritt i producenternas behållare inne på återvinningscentralen. Förpackningar får företag och övriga verksamheter inte lämna på återvinningsstationerna inne i samhällena, då de endast är dimensionerade för hushållens förpackningar.

Hämtning vid verksamheten

Alternativ till att transportera verksamhetsavfall till återvinningscentralen är att ordna hämtning av avfallet vid egen fastighet. Nodava ansvarar för insamling av brännbart hushållsliknande restavfall samt matavfall. För övrigt avfall, t.ex. trä, inert, isolering, wellpapp, farligt avfall, kontorspapper eller frityrfett, kontakta valfri entreprenör. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar. 

Öppettider

Orsa Heden
Älvdalen, Särna & Idre