Blanketter avfall Älvdalen

 

  1. Hemkompost, anmälan om abonnemang
  2. Gemensam behållare med egen fastighet, anmälan
  3. Gemensam behållare för flera fastigheter (närboende), anmälan 
  4. Uppehåll i hämtning av kärlavfall, anmälan
  5. Förlängt hämtningsintervall av utsorterat brännbart restavfall, anmälan
  6. Slamtömning, ansökan/anmälan om uppehåll eller ändrat tömningsintervall
  7. Latrinkompostering, ansökan

OBS: Blanketterna nr 2, 3, 4 och 5 skickas in till Nodava för handläggning, medan miljöavdelningen i Älvdalen tar beslut för blanketterna nr 1, 6 och 7. Adressen dit de skall skickas, står på respektive blankett.