Blanketter avfall, slam och latrin

På den här sidan hittar du blanketter för de ärenden som Nodava sköter och för de ärenden kommunerna ansvarar för. Du kan själv ladda ner och skriva ut blanketterna.

Gemensamma blanketter Mora, Orsa och Älvdalen

Dessa ärenden handlägger Nodava för alla kommuner.

Förlängt hämtningsintervall för restavfall (pdf)

Gemensamma behållare med annan fastighet (pdf)

Gemensamma behållare med egen fastighet (pdf)

Hemkompostering av matavfall (pdf)

Uppehåll i hämtning av avfall och slam (pdf)

Särskilda blanketter Mora och Orsa 

Dessa ärenden handlägger miljökontoret som är gemensamt i Mora kommun och Orsa kommun.

Eget omhändertagande av latrin, slam eller urin (blankett på orsa.se)

Längre tömningsintervall för slam (blankett på orsa.se)

Särskilda blanketter Älvdalen

Dessa ärenden handlägger Älvdalens kommun.

Eget omhändertagande av latrin eller urin (pdf)

Längre tömningsintervall för slam (pdf)