Länkar avfall

Sveriges avfallsportal

www.sopor.nu

Information om batterier

www.batteriinsamlingen.se

Information om enskilda avlopp

www.avloppsguiden.se

El-kretsen

www.elkretsen.se