Återvinningscentraler Älvdalen/Särna/Idre

Återvinningscentralerna tar emot förpackningar, grovavfall, farligt avfall, elektronik, möbler, metallskrot. och däck, både med och utan fälg. 

Öppettider 2021
OBS! Stängt röda dagar samt på jul-, nyårs-, trettondags-, påsk- och midsommarafton. Dessutom stänger man kl 16.00 dag före röd dag, samt dag före midsommar-, jul- och nyårsafton.

Älvdalen (Tennvägen 30) 

Öppettider Älvdalen 2021 (hela året i en kalender, lämpad som dubbelsidig utskrift)

Orienteringskarta med en översikt över avfallsbehållarnas placering inne på nya återvinningscentralen i Älvdalen.

Särna, industriområdet (Stuttvägen) 

Öppettider Särna 2021 (hela året i en kalender, lämpad som dubbelsidig utskrift)

Idre, industriområdet (Dalsbovägen 10)

Öppettider Idre 2021 (hela året i en kalender, lämpad som dubbelsidig utskrift)

Återvinning av gips
Gips, även med tapetrester eller målarfärg, kartongklädda eller glasfiberklädda kan återvinnas. Numera finns separata behållare för gipsåtervinning på ÅVC. Gips med kakel, kan tyvärr inte återvinnas och ska därför läggas i behållaren för deponi.

Återvinning av fett
Hushållens köksfett kan nu återvinnas. Större mängder kan lämnas i avsedd behållare på ÅVC. Mindre mängder kan slängas hemmavid, tex papper med stekfett i komposten alt. samla fett i tex ett tomt mjölkpaket och släng i kärlet för brännbart.

Förpackningsåtervinningen har flyttat in
Numera finns möjligheten att lämna förpackningar till återvinning även inne på återvinningscentralerna, gäller även för företag.

Asbest
OBS! Endast mindre mängder tas emot på ÅVC (ej hela fasader eller tak) och det ska vara väl förpackat, dvs inplastat och förseglat med tejp, enligt AFS2006:01-Asbest.
Större mängder? - kontakta valfri avfallsentreprenör! 
 

Tänk på att alltid säkra lasten med spännband, nät eller dyl innan du åker till återvinningscentralen.

Hämtning av grovavfall från hushåll
Det finns möjlighet att få grovavfall hämtat vid fastigheten. Hämtning sker efter budning, mot betalning året om. Ring kundservice 020-55 27 00 (kl 8-15)