Avfallsplan, föreskrifter, taxor i Orsa


 

Taxor för avfall, slam och latrin

Kommunfullmäktige i Orsa beslutar om avfallstaxor för avfall, slam och latrin. 


Nya faktureringsrutiner för fritidskunder i Orsa och Mora

Fritidskunder i Orsa har tidigare fått en faktura per år på hela avfallsavgiften. Den kom i juni och gällde hela året. Från och med 2019 delas årsavgiften upp och faktureras ut 6 gånger per år och följer därmed ordinarie faktureringstillfällen som gäller för övriga kunder. Det betyder att en 6:e del av avgiften faktureras i början av februari, april, juni, augusti, oktober och december.
Du kan välja att få e-fakura eller autogiro, istället för pappersfaktura. 

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning. En renhållningsordning består av Föreskrifter om avfallshantering samt en Avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här kan du exempelvis se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.

 Råd och rekommendationer:

Avfallsplan

I samarbete med länets kommuner togs under år 2017 en ny lokal avfallsplan med regional förankring fram för perioden 2018-2022. Avfallsplanen för Orsa kommun är gemensam med Mora och Älvdalens kommuner:
Avfallstrappan

Se avfallsplanen i sin helhet: