Avfallsplan, föreskrifter, taxor i Älvdalen

 

Taxor för avfall, slam och latrin

Kommunfullmäktige i Älvdalen beslutar om avfallstaxor för avfall, slam och latrin.


Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning. En renhållningsordning består av Föreskrifter om avfallshantering samt en Avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering för Älvdalens kommun innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här kan du exempelvis se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.

 

Råd och rekommendationer:

Avfallsplan

I samarbete med länets kommuner togs under år 2017 en ny lokal avfallsplan med regional förankring fram för perioden 2018-2022. Avfallsplanen för Älvdalens kommun är gemensam med Mora och Orsa kommun:
Avfallstrappan

Se avfallsplanen i sin helhet: