Slamtömning och latrinkärl

utedass

Läs mer om slamsugning av enskilda brunnar och tankar
samt latrin från torrtoaletter här