Ansöka om anslutning till vatten och/eller avlopp

 

När du vill ansöka om anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp gör du det under processen vid ett bygglov eller via blanketten "anmälan, ej lovpliktig åtgärd", som finns att hämta på resp. kommuns hemsidor.kranvatten

Om du vill veta mer om dina möjligheter till en VA-anslutning, ska du använda blanketten "Förfrågan om vatten och avloppsinstallation", alternativt kontakta NODAVA´s kundservice på telefon 020-55 27 00 så kan dom skicka blanketten.

När ditt bygglov/bygganmälan går ut på remiss skickar NODAVA AB en blankett till dig (via vilken du gör en begäran om anslutning) där du kan ansöka om en anslutning till allmän vatten- och avloppsanläggning (VA) om det finns möjlighet för din fastighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen. I detta skede klargörs förutsättningarna kring just din anslutning, t.ex. läge, dimension respektive höjder på servisledningar samt kostnad för anslutningen.

I denna enkla folder kan du läsa mer om hur en anslutning går till och i denna ordlista finner du förklaringar och definitioner på olika VA-begrepp.

Nedan finner du länkar till Stadsbyggnadsförvaltningenen i Mora Orsa respektive Älvdalens Samhällsbyggnadsavdelning där du kan ansöka om bygglov/bygganmälan.

Bygglov i Mora och Orsa
Bygglov i Älvdalen