Störning i vattenkvaliteten

Dricksvattnet som NODAVA levererar till sina abonnenter har en hög och jämn kvalitet.
 
Ett stort antal prover tas varje år på vattenverken, i ledningsnätet och i kranarna hemma hos dricksvattenanvändare i Mora, Orsa och Älvdalen, för att kontrollera kvaliteten.
 
Ibland kan det dock hända att vattnet missfärgas:dricksvattenkran
 

Gråvitt vatten

Om du har fyllt glaset med vatten, kan det ibland uppstå en gråvit färg som försvinner efter en stund. Det beror på att vatten innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Om vattnet har varit avstängt, kan också luft förekomma i ledningarna. Detta är helt ofarligt.
 

Gulbrunt vatten

Vid hastiga tryck- eller flödesförändringar i vattenledningarna kan beläggningar av rost på ledningarnas insida lossna och följa med i vattnet. Detta kan hända när man gör arbeten på ledningsnätet, t ex om man lagar en vattenläcka någonstans på ledningsnätet.
 
Rost kan också härröra från fastighetens installationsledningar. Fastighetsägaren tar själv hand om problemet om felet ligger i fastighetens ledningar.
 
Använd inte det missfärgade vattnet, utan öppna en kran och låt vattnet rinna tills det ser klart och fint ut, så kan du använda vattnet som vanligt igen.
Om färgen på vattnet inte försvinner efter att Du spolat vatten minst 15 minuter bör Du kontakta NODAVA.
 
Tvätt som missfärgats av rost bör tvättas om innan den torkat. Ibland kan det hjälpa med en liten tillsats av citronsyra, vinsyra eller oxalsyra i tvättvattnet. Skölj sedan tvätten väl.
 

Konstig smak eller lukt

Smaken på kranvatten kan variera beroende på olika omständigheter.
Om vattenomsättningen i ledningarna är låg eller om vattnet blir stående i ledningen, till exempel om du varit bortrest, kan detta påverka vattnets smak.
 
Även den uppvärmning som sker när vattnet uppehåller sig i ledningarna inne i fastigheter, gör att vattnet smakar lite sämre.
 
Ett sätt att försäkra sig om att man har ett fräscht vatten i kranen, är att spola en stund, innan man tappar upp vatten som man ska ha till dryck och matlagning.
 
 
Om du har frågor kring vattenkvaliteten, kontakta NODAVAs kundservice tel: 020-55 27 00.