Avläsning av din vattenmätare

De flesta hushåll har en vattenmätare installerad.
Mätningen av vattnet ger underlag till fakturans rörliga del.
 

Avläsa vattenmätaren

En gång per år vill vi att du läser av vattenmätaren och vi skickar därför ut ett avläsningskort till dig.
Det gör vi för att du ska betala för din faktiska årsförbrukning.
Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift på följande räkning.
Tidigare debiteringar under året har gjorts efter en beräknad årsförbrukning, som bygger på föregående års faktiska förbrukning.
 

Flera inrapporteringsmetoder

Du kan rapportera in mätarställningen på olika sätt.
I brevet vi skickar dig finns information samt ett användarnamn och lösenord som du kan komma att behöva.

 Vattenmätare
 
 
 
 

 Förbrukningen avläses från vänster
 till höger, dvs 528 m
i det här exemplet.

 

 

 

 


Fakta om vattenmätaren

Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen.
Det är det nummer som identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge.
Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används.
Räkneverket i en mätare visar mätarens ställning i antalet kubikmeter.
De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter och så vidare.
När du läser av din mätare ska du bara redovisa antalet kubikmeter.
  

Byte av vattenmätare?
Läs mer här

Ombyggnad av mätarplats för stora mätare?
Läs mer här (gäller bara anläggningar i Mora)


När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.