Information om vattenmätare

 
Vattenmätare - kontrollerar i första hand hur mycket vatten du använder. Fastigheter anslutna till det kommunala vattennätet i Mora ska ha en vattenmätare som mäter din vattenförbrukning.

Vattenmätarprojektet

Fr.o.m. 2019 kommer vi påbörja ett projekt med att byta ut alla vattenmätare i Mora kommun från traditionella vinghjulsmätare till moderna ultraljudsmätare. Projektet kommer pågå under 5 år mellan 2019–2023.
klicka här för att se vilket år din mätare ska bytas
 
 
Vattenmätarens placering
När du ska placera din vattenmätare i ditt hus är det viktigt att du väljer en frysskyddad plats. Mätaren får absolut inte utsättas för frysrisk. Därför rekommenderas att mätaren placeras inomhus. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt och mögelskador. Ultraljusmätaren bör placeras vågrätt. Mätaren bör monteras i en fast förankrad mätarkonsol och ska förses med avstängningsventiler och kontrollerbart återströmningsskydd.

Mätaren får inte heller blockeras. Så tänk på att inte placera den bakom en diskbänk eller dylikt. Om mätarplatsen ska byggas in, ska de vara, i ett av oss godkänt mätarskåp. Mätarplatsen kommer godkännas av vår personal vid installation av mätare. Blir inte mätarplatsen godkänd så sätts inte heller någon vattenmätare upp.

Måtten som anges på bilden ska följas vid nybyggnation. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt som möjligt. Alla mått anges i millimeter.
 
 
Ansvar och skötsel av vattenmätaren-
Som fastighetsägare står du för de anordningar som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne på fastigheten. Vi som VA-huvudman står för kostnaden av både vattenmätare och installation av mätaren.
 
Vattenmätarbytet
Du kommer få ett brev hemskickat i din brevlåda med information om vattenmätarbytet och ett tidbokningskort som skickas ut ungefär 1–2 veckor innan bytet. Besöket tar upp till en timme.

Du kommer få en utsatt tid när besöket kommer ske, om tiden inte passar ska du så fort som möjligt kontakta oss för att boka en ny tid. Skulle vi besöka er utan att komma in i huset utan åtkomst till mätaren för att genomföra bytet tar vi ta ut en avgift enligt gällande taxa för ett uteblivet besök.

Successivt byter vi ut vattenmätarna i Mora kommun till fjärravlästa mätare. Bytet innebär att du framöver inte kommer att behöva lämna in mätarställningen manuellt. Istället kommer vi att hämta in mätvärden några gånger per år via en inbyggd radiosändare.
 
Kontrollera din mätarplats
Precis som det krävs en korrekt el-installation i fastigheten krävs det en korrekt utförd mätarplats för uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans. Inför vattenmätarbytet är det därför viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen är godkänd enligt Moras ABVA (Se sid 16-17 i Allmänna bestämmelser för brukande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

För att säkerställa att din mätarplats uppfyller gällande krav behöver du först kontrollera din mätarplats. Bland annat kräver bytet av vattenmätaren att det finns avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Om din mätarplats uppfyller kraven behöver du inte göra något innan vi kommer och byter din vattenmätare.

Om du upptäcker att du behöver åtgärda en eller flera saker innan bytet så ska du kontakta en VVS-installatör. När din VVS-installatör besökt dig för att kontrollera vad som behöver åtgärdas kontaktar installatören i sin tur oss för en tid då vi kan stänga av vattnet i gatan. När vi stänger av vattnet i gatan gör din VVS-installatör ett andra besök hos dig för att åtgärda mätarplatsen. Därefter är din mätarplats godkänd inför vattenmätarbytet.
 
Montering av vattenmätaren
Bilden nedan visar hur du går tillväga beroende på vad som behöver göras innan vattenmätaren kan monteras.
 
Fakta om vattenmätaren
Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen.
Det är det nummer som identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge.
Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används.
Räkneverket i en mätare visar mätarens ställning i antalet kubikmeter.
De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter och så vidare.
När du läser av din mätare ska du bara redovisa antalet kubikmeter.
 
 

 

Förbrukningen avläses från vänster
till höger, dvs 528 m
i det här exemplet.

 

 

 

 

Byte av vattenmätare?
Läs mer här


När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.