Orsa Avloppsreningsverk

Bunk avloppsreningsverk tar emot avlopp från tätorten, Hansjö, Stackmora, vissa områden längs riksvägen söderut, samt delar av Viborg och Slättberg.