VA-utbyggnad i Ryssa

Uppdaterad info 20 dec 2016
Nodava på plats i Ryssa Bystuga
Representanter från både Nodava och NAI Svefa kommer finnas på plats för att svara på frågor i Ryssa Bystuga. Det kommer inte att hållas någon presentation utan det är ett öppet forum, så kom förbi en tid som passar dig och ställ dina frågor någon av dessa dagar:
Onsdag 21 december kl 15.00-19.00 samt
Torsdag 12 januari kl 15.00-19.00
Datum för byggstart är ej satt men arbetet är planerat att utföras under 2017 och 2018. NAI Svefa arbetar med upprättande av servitutsavtal i Ryssa. Om fastighetsägare endast berörs av servisanslutning behöver inget servitutsavtal skrivas. Moravatten AB planerar att handla upp entreprenör som ska utföra utbyggnaden av dricksvatten- och spillvattenledningar 2017.
När byggstart närmar sig kommer ett informationsmöte att hållas gällande utbyggnaden, upphandlad entreprenör, pumpinstallationer och annat. Information om tid och datum för mötet skickas ut separat.
 
Uppdaterad info 18 okt 2016
Upphandlingen av entreprenör för utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledningar i Ryssa har avbrutits pga att markavtalen dragit ut på tiden. Detta innebär att byggstart förväntas ske tidigast i mars 2017.
 
Uppdaterad info 3 okt 2016
Nu påbörjar Nodava utsättning av stakkäppar i området så att NaiSvefa kan göra en bedömning gällande den intrångsersättning som ska utgå till fastighetsägare. Vi ber fastighetsägare om att stakkäpparna ska få stå kvar tills NaiSvefa har gjort klart sin inventering i Ryssa och Borstnäs. Vänligen kontakta Nodava om käpp på din fastighet står olämpligt. 
Kontakt: Sara Scott, tel: 0250 55 27 30, sara.scott@nodava.se
 
Uppdaterad info juli 2016
Utstakning och upphandling av entreprenör
Nu har förfrågningsunderlag tagits fram inför upphandling av den entreprenör som ska utföra utbyggnaden av dricksvatten- och spillvattenledningar i Ryssa och Borstnäs. Upphandlingen beräknas vara klar i september 2016.
Tidplan med byggstart i november 2016 för Ryssa och januari 2018 för Borstnäs kvarstår.
Under sensommaren 2016 kommer Nodava att påbörja utsättning av stakkäppar i området så att NaiSvefa kan göra en bedömning gällande den intrångsersättning som ska utgå till fastighetsägare. Vi ber fastighetsägare om att stakkäpparna ska få stå kvar tills NaiSvefa har gjort klart sin inventering i Ryssa och Borstnäs. Vänligen kontakta Nodava om käpp på din fastighet står olämpligt.
Kontakt: Sara Scott, tel: 0250 55 27 30, sara.scott@nodava.se


Tidigare information från april 2016

Datum för byggstart är ej satt men arbetet är planerat att utföras under hösten 2016 och under hela 2017.

Inventering inom området
Förarbete av den planerade utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar i Ryssa och Borstnäs har påbörjats. Konsultfirman ÅF utför projekteringen på uppdrag av Nodava och tar fram läge för förbindelsepunkt, inventerar slambrunnar, vattenbrunnar och annat inne på fastigheter i området från 16:e februari och framåt. Kontakt kommer att tas med fastighetsägare av ÅF då information om brunnar, jordvärme, bergvärme och eventuella önskemål gärna får delges.
ÅF-kontakt: 
Erik Svensson, tel: 010-505 26 50, erik.svensson@afconsult.com
 
Informationsmöte i Ryssa bystuga måndag 18 april
Inbjudan till informationsmötet såg ut så 
här
Bildspel som ÅF visade
Bildspel som Nodava visade
 
Hur går anslutningen till - steg för steg?
Folder med information om hur de olika stegen i din anslutningen kommer att gå till från början till att anslutningen är betald och används.
Ordlista som förklarar definitioner på olika VA-begrepp
 
Kommunalt eller eget dricksvatten?
Information om vad du ska tänka på om eget dricksvatten
 
Prisexempel
Exempel på prisuppgifter för anslutning och brukning (uppdaterad i juli, 2016)
 
Blankett
Begäran om nyanslutning till allmän vatten- och spillvattenanläggning. Denna blankett ska fyllas i (en för varje fastighet) och skickas till Nodava senast den 20 maj. Alla bör ha fått blankett med frankerat svarskuvert skickat till sig under vecka 15. Om inte, kontakta Sara Scott, tel 0250-55 27 30, sara.scott@nodava.se