Klitten har åter drickbart vatten!

Kort nyhetstext: 
Idag måndag 12 feb kl 14 hävdes kokningsrekommendationen!

Mån 12 feb

Äntligen - nu idag kl 14 hävdes vattenkokningsrekommendationen! Nu kan ni använda dricksvattnet till matlagning och dryck utan att koka vattnet först.
Älvdalen Vatten och Avfall tackar alla de drabbade för överseende. Fastigheter som drabbades av kokningsrekommendation ska kompenseras för besväret. Vi återkommer om hur detta ska gå till!

Mån 5 feb

Vi behöver koppla förbi högreservoaren, vilket beräknas ta 3 timmar. Vi kommer därför stänga av vattnet i hela Klitten, vilket påverkar alla fastigheter. Avstängningen kommer ske imorgon den 6 februari från kl 11.00 till ca kl 14.00. Vi delar ut informationslappar om det idag till alla fastigheter, med information om att vattnet kan bli missfärgat efteråt och hur man löser det.
Vi rekommenderar fortfarande att man ska koka vattnet om man ska använda det för dryck eller matlagning.

Ons 31 jan

Vi behöver klorera och genomspola hela vattenverket, vilket kommer ta 6 timmar. Vi kommer därför stänga av vattnet i högzon, vilket påverkar Jöllandsvägen 54-74. Avstängningen kommer ske imorgon den 1 februari från kl 10.00 till kl 16.00. Vi delar ut informationslappar om det idag till de fastigheter som berörs. Eventuellt kan även en del högt belägna fastigheter beröras av sämre tryck.
Vi rekommenderar fortfarande att man ska koka vattnet om man ska använda det för dryck eller matlagning.

Tis 30 jan

Vi håller fortfarande på med åtgärder för att få ordning på vattnet i Klitten. Vi förbereder nu för en kortare stängning av dricksvattnet. Information om detta kommer delas ut till varje hushåll innan det blir dags. Detta kommer troligen att ske nattetid för att minimera störningar för boende i Klitten. Under stängningen kommer vi att desinficera delar av rörnätet och alla installationer från källan till utgående vatten ur vattenverket.
Vi följer kontinuerligt upp all åtgärder med förnyade provtagningar på vattnet. Vi rekommenderar fortfarande att man ska koka vattnet om man ska använda det för dryck eller matlagning. Det går alldeles utmärkt att tvätta och duscha i vattnet.

Ons 24 jan

Vi håller fortfarande på med åtgärder för att få ordning på vattnet i Klitten. Under natten mellan tisdag och onsdag har vi klorerat filter och reservoar i vattenverket. Vi har kopplat förbi vattenverket och övre reservoaren. Det är med andra ord samma vatten på ledningsnätet som innan det nya vattenverket togs i drift. Under onsdagen kommer vi att backspola filtren i vattenverket och även spola ur den inre reservoaren. Därefter kommer vi släppa på vattnet genom vattenverket. Vi följer kontinuerligt upp all åtgärder med förnyade provtagningar på vattnet. Vi rekommenderar fortfarande att man ska koka vattnet om man ska använda det för dryck eller matlagning. Det går alldeles utmärkt att tvätta och duscha i vattnet.

Tis 23 jan

Vi håller fortfarande på med åtgärder för att få ordning på vattnet i Klitten. Vi har hämtat in extern expertis för att vi ska få godkänt vattnen så snart det bara är möjligt. Vi har tömt hela reservoaren på vatten och kommer under tisdagen (idag) att klorera reservoaren. Därefter kommer nya prov tas, där det måste vara två på varandra godkända odlade prov, vilket betyder att vi inte hinner få något klart besked denna vecka. Vi rekommenderar fortfarande att man ska koka vattnet om man ska använda det för dryck eller matlagning. Det går alldeles utmärkt att tvätta och duscha i vattnet.

Mån 22 jan

Vi håller fortfarande på med åtgärder för att få ordning på vattnet i Klitten. Vi har hämtat in extern expertis för att vi ska få godkänt vatten så snart det bara är möjligt. Vi rekommenderar fortfarande att man ska koka vattnet om man ska använda det för dryck eller matlagning. Det går alldeles utmärkt att tvätta och duscha i vattnet. 

Fre 12 jan

Nya provsvar visar tyvärr att problemet med bakterier i dricksvattnet fortfarande är kvar. Vi leder nu vatten förbi högreservoaren och kommer genomföra flera åtgärder efter helgen. Vattnet går bra att använda till hygien, tvätt och matlagning. Vi rekommenderar fortfarande att man ska koka vattnet innan man dricker det. 

Mån 8 jan

Nu är alla delar från lågreservoaren ned till vattenverket rengjorda, och vi hoppas att åtgärderna ska ge ett tillfredsställande resultat.
Tills vi har fått alla analyser klara, gäller dock fortsatt kokningsrekommendation för dricksvatten till mat och dryck.

Tor 4 jan

Igår onsdag rengjordes lågreservoaren till vattenverket och efter det måste det tas två st på varandra följande prov, som visar på bra värden. Dessa prover måste odlas innan provsvar kan ges, vilket innebär att vi inte hinner få något klartecken innan helgen. Därför gäller som tidigare kokningsrekommendationen enligt listan här nedan (se text under 22 dec)  

Tis 2 jan

Vi har fortfarande problem med kvaliteten på utgående vatten i Klitten. Vi håller kontakten med miljöenheten i Älvdalens kommun för samråd.
I morgon onsdag kommer vi att utföra rengöring av lågreservoaren på vattenverket. Till dess gäller kokningsrekommendationen, som tidigare.

Tor 28 dec

Svar på senaste provtagningen väntas komma under helgen. Dricksvattnet behöver således fortfarande kokas före användning till mat och dryck. Övrig vattenkonsumtion behöver inte kokas (se exemplen nederst).

Sön 24 dec

Vi har nu fått svar på proverna som togs i fredags, de visar fortfarande på bakterieförekomst. Vi vill därför uppmana alla boende i Klitten att fortsätta koka det dricksvatten som ska användas till mat och dryck. Arbetet med att finna felet fortsätter och vi beklagar de olägenheter som detta orsakar.

Fre 22 dec

Dricksvattnet i Klitten, Älvdalen är förorenat av bakterier och kan göra dig sjuk. Orsaken till det är idag okänd. Nodava, tillsammans med miljöenheten i Älvdalens kommun, rekommenderar att vattnet ska kokas innan det kan drickas.

Kokningsrekommendation

Detta ska du göra:

Tänk på att kokt dricksvatten ska användas till att

Okokdricksvatten kan användas till att


Uppdaterad information kommer att läggas ut här på hemsidan, så fort vi vet mer.
Nodava vidtar åtgärder för att så snart som möjligt kunna distribuera ett tillfredsställande vatten igen. Nya prov för analys har tagits. Upplysningar om utvecklingen och om när vattnet åter kan användas utan att kokas lämnas här på hemsidan.