Fortsatt behov av att koka dricksvattnet i Klitten, Älvdalen!

Kort nyhetstext: 
Dricksvattnet behöver fortfarande kokas till mat och dryck.

Fre 12 jan

Nya provsvar visar tyvärr att problemet med bakterier i dricksvattnet fortfarande är kvar. Vi leder nu vatten förbi högreservoaren och kommer genomföra flera åtgärder efter helgen. Vattnet går bra att använda till hygien, tvätt och matlagning. Vi rekommenderar fortfarande att man ska koka vattnet innan man dricker det. 

Mån 8 jan

Nu är alla delar från lågreservoaren ned till vattenverket rengjorda, och vi hoppas att åtgärderna ska ge ett tillfredsställande resultat.
Tills vi har fått alla analyser klara, gäller dock fortsatt kokningsrekommendation för dricksvatten till mat och dryck.

Tor 4 jan

Igår onsdag rengjordes lågreservoaren till vattenverket och efter det måste det tas två st på varandra följande prov, som visar på bra värden. Dessa prover måste odlas innan provsvar kan ges, vilket innebär att vi inte hinner få något klartecken innan helgen. Därför gäller som tidigare kokningsrekommendationen enligt listan här nedan (se text under 22 dec)  

Tis 2 jan

Vi har fortfarande problem med kvaliteten på utgående vatten i Klitten. Vi håller kontakten med miljöenheten i Älvdalens kommun för samråd.
I morgon onsdag kommer vi att utföra rengöring av lågreservoaren på vattenverket. Till dess gäller kokningsrekommendationen, som tidigare.

Tor 28 dec

Svar på senaste provtagningen väntas komma under helgen. Dricksvattnet behöver således fortfarande kokas före användning till mat och dryck. Övrig vattenkonsumtion behöver inte kokas (se exemplen nederst).

Sön 24 dec

Vi har nu fått svar på proverna som togs i fredags, de visar fortfarande på bakterieförekomst. Vi vill därför uppmana alla boende i Klitten att fortsätta koka det dricksvatten som ska användas till mat och dryck. Arbetet med att finna felet fortsätter och vi beklagar de olägenheter som detta orsakar.

Fre 22 dec

Dricksvattnet i Klitten, Älvdalen är förorenat av bakterier och kan göra dig sjuk. Orsaken till det är idag okänd. Nodava, tillsammans med miljöenheten i Älvdalens kommun, rekommenderar att vattnet ska kokas innan det kan drickas.

Kokningsrekommendation

Detta ska du göra:

Tänk på att kokt dricksvatten ska användas till att

Okokdricksvatten kan användas till att


Uppdaterad information kommer att läggas ut här på hemsidan, så fort vi vet mer.
Nodava vidtar åtgärder för att så snart som möjligt kunna distribuera ett tillfredsställande vatten igen. Nya prov för analys har tagits. Upplysningar om utvecklingen och om när vattnet åter kan användas utan att kokas lämnas här på hemsidan.