VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen

 

INFORMATION GÄLLANDE UTBYGGNAD AV VATTEN- OCH SPILLVATTENLEDNINGAR VÅLAN/SIONSVÄGEN, MORA KOMMUN 

Nu planerar Nodava, på uppdrag av Moravatten, inför utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Vålan/Sionsvägen enligt antagen VA-plan.

Enligt VA-planen ska området byggas ut med VA-ledningar under år 2019.

Ägare av fastigheter i området, som antingen kommer att få möjlighet till anslutning av allmänt spill- och dricksvatten eller som kan komma att beröras av de entreprenadarbeten som behöver göras för att genomföra projektet, har fått en inbjudan till informationsmöte 2018-02-20.
Bildspel
som visades på informationsmötet den 20 feb.

Beroende av hur projektet utvecklas, med bland annat markförhandlingar, kommer anslutning till VA-nätet kunna ske tidigast under år 2020.

Information gällande projektet kommer fortlöpande att läggas upp här på Nodavas hemsida.

Mer information om vad utbyggnad av allmänt VA i Mora kommun innebär finns att läsa här . Här finns också VA-planen i sin helhet.
Se även F&Q (frågor och svar) om utbyggnad av vattentjänster.

Ortofoto över området

Moravatten AB / NODAVA AB