Personuppgiftsbehandling - enligt GDPR

Personuppgiftsbehandling - enligt GDPR

nodava_admin 24 May 2018


Den 25 maj 2018 träder EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Vi vill därför informera om hur vi arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter.
 

Personuppgiftsbehandling för VA-och avfallstjänster finns utförlig information om hur Nodava AB och dess ägarbolag Moravatten AB, Orsa Vatten och Avfall AB samt Älvdalen Vatten och Avfall AB behandlar dina personuppgifter. Här nedan kan du läsa en sammanfattning. 

Sammanfattning av hur Nodava och dess ägarbolag behandlar dina personuppgifter
Nodava och dess ägarbolag behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållsavfall. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, uppfylla avtal och allmänt intresse. Nodava är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i ägarbolagen.

Vilka rättigheter har du som är kund hos Nodavas ägarbolag?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i ditt ägarbolags verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgifterna rättade. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig, samt rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du anser att Nodava hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Du är välkommen att kontakta vår Kundservice eller dataskyddsombud om du har frågor eller vill göra en anmälan. Ring 020-55 27 00, eller mejla info@nodava.se.