Smart vattenanvändning vid värmebölja

Kort nyhetstext: 
Vattenförbrukningen är mycket högre än normalt

På grund av den långa perioden med ovanligt varmt och torrt väder är vattenförbrukningen mycket högre än normalt. Många tar kanske en extra dusch, vattnar gräsmattor och fyller pooler med kommunalt dricksvatten.

För att det inte ska bli problem med vattenleveranserna framöver, behöver vi be våra invånare och besökare att använda dricksvattnet på ett smart sätt.

 

Hos oss handlar det inte om att grundvattennivåerna är låga eller att det är "brist" på vatten. Men vattenverk och ledningsnät börjar närma sig sin tekniska maxkapacitet för att leverera vatten. Vissa hushåll kan få dåligt vattentryck eller i värsta fall inget vatten alls. De som är mest utsatta är högt belägna hus, eller hus långt bort från vattenverket.

 

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi vara rädda om, och Du kan hjälpa till!

 

 

Tack för att Du är vattensmart!