Vattenavstängning Nusnäs

Kort nyhetstext: 
Vattnet stängs under reparationsarbete av en vattenläcka, onsdag kl 8-16

 

På grund av en vattenläcka, så kommer vattnet att stängas av under reparationsarbetet nu på onsdag 2018-10-03 kl 08.00 till och med kl 16.00 samma dag.

Fastigheter utefter Morängsvägen, Sandvisolsvägen, Båthusvägen och Käsgatu berörs.

Efter att reparationen är utförd och vattnet är påslaget så kan det uppstå grumligheter i vattnet. Om detta sker, spola försiktigt en stund så skall grumligheten försvinna.

Vid ev. frågor - kontakta Nodavas kundservice 020-55 27 00 (kl 08-15)