Koka vattnet i Klitten

Kort nyhetstext: 
Vattenprover visar återigen på förorening av bakterier. Tank vid vattenverket.

Mån 15 okt

Svaret på det senaste vattenprovet, visar tyvärr fortfarande på att vattnet inte är godkänt. Vi fortsätter med fler åtgärder och nya prover.

 

Tor 4 okt

Ändring: Vagnen med dricksvatten kommer ställas vid vattenverket istället, under em idag.

 

Ons 3 okt

En vagn med dricksvatten kommer i eftermiddag ställas ut vid bygdegården, där man kan fylla dricksvatten i egen dunk.

 

Mån 1 okt

Dricksvattnet i Klittens by i Älvdalen är tyvärr återigen förorenat av bakterier som kan göra dig sjuk. 

Nodava har samrått med miljöenheten i Älvdalens kommun, och rekommenderar nu samtliga hushåll som har kommunalt vatten i Klitten att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning.

Varje fastighetsägare i Klitten får idag under eftermiddagen en lapp i brevlådan med information om kokningsrekommendationer.

Nodava vidtar åtgärder för att så snart som möjligt kunna distribuera ett tillfredsställande vatten igen. Upplysningar om utvecklingen och om när vattnet åter kan användas utan att kokas lämnas här på hemsidan www.nodava.se