Invasiva växter - undvik att sprida dem!

Kort nyhetstext: 
Lägg inte i egen kompost eller bland trädgårdsavfallet på ÅVC

 

Jättebalsamin är en EU-listad växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet.
Foto: Bengt Ekman, Naturfotograferna/IBL

Information om invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter, det vill säga en art som introducerats till ett område utanför sitt ursprungsområde och sprider sig kraftigt, är ett stort problem i Sverige som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.  

Naturvårdsverket rekommenderar förbränning av dessa arter. Det ska inte komposteras då risken för spridning direkt från komposten är stor och fröer och i vissa fall växtdelat inte förmultnar över tid på ett sätt som hindrar framtida groning och spridning. För att få mer information om hur dessa arter skadar ekosystem, varför vi behöver stoppa spridningen, fasighetsägarnas ansvar så gå in på: länk.

Det är förbjudet att sprida dessa arter enligt EU-förteckning över invasiva arter vilket innebär att man inte får:

- Importera

- Transportera

- Använda

- Hålla levande

- Sälja

- Föda upp

- Odla

- Byta

- Släppa ut i naturen

I Dalarna finns dessa invasiva främmande arter: 

Följande arter finns med på EU-förteckningen: 

- Jättebalamin

- Gul Skunkkalla

- Jätteloka

Följande arter rekommenderar Naturvårdsverket att man ska förhindra spridning: 

- Blomsterlupin

- Kanadensisk gullris

- Parkslide

Så tar du hand om avfallet, se kortfilmen (1 min 52 sek)

- Dra upp dem med rötterna och lägg dem i en väl försluten plastsäck och lämna till återvinningscentralen, i behållaren för brännbart grovavfall.

- Informera gärna personal på ÅVC innan avlämning.

- Har du bara enstaka växter (små mängder) kan du lägga en väl försluten plastpåse i ditt eget kärl för restavfall.

Transpotera inte växtavfallet på öppet släp

Om du transpoterar växtavfallet på ett öppet släp blåser frön och växtdelar av släpet och sprids. För att förhindra detta så ska växtdelarna läggas i förslutna och hela plastsäckar på släpet. 

Har du invasiva arter i din trädgård? 
Rapportera in det till myndigheterna, som kartlägger spridning i Sverige.

Läs mer vad Naturvårdsverket skriver här

Se bilder på invasiva arter
Se bilder på invasiva arter som växer i vatten
(t.ex. om man har en damm i sin trädgård)