Sökes: Controller

Kort nyhetstext: 
Skapa förutsättningar för bra beslutsfattande och effektiva verksamheter.


Din främsta uppgift som controller är att skapa förutsättningar för bra beslutsfattande, effektiva verksamheter samt en prioritering av resurser i linje med Nodavas ägarkommuners långsiktiga mål. Du kommer att arbeta mycket mot projekt i samarbete med organisationens avdelningar.

I din roll, direkt under Nodavas VD, arbetar du såväl operativt som strategiskt och utgör ett konsultativt stöd till verksamheterna och ledningen.
 


Placeringsort för rollen är på huvudkontoret i Orsa.

Läs annonsen i sin helhet här hos Clockwork dit din ansökan skall skickas.

Välkommen med din ansökan senast den 18 nov, 2018