Lediga tjänster

Kort nyhetstext: 
Sökes: Projektledare VA, VA-utredare, VA-projektör, Kart- och GIS-ingenjör.

Projektledare

Som projektledare hos oss arbetar du i en ledande och samordnande roll. Du kommer att driva infrastrukturprojekt inom VA, främst inom ledningsnät.

Du ansvarar för investeringsprojekt i dess helhet - från planering, utredning och upphandling till genomförande och avslut. Du kontrollerar och ansvarar för att projektet håller den tidplan och budget som är planerad och du sätter in lämpliga åtgärder om något oförutsett inträffar.

Du ska kunna ta fram förfrågningsunderlag samt granska ritningar och andra dokument inför upphandlingar. Under projekterings- och genomförandefaserna arbetar du direkt med konsulter och entreprenörer för att styra processen.

Arbetet innebär mycket kontakter med kunder, konsulter och entreprenörer och innehåller både teknik, ekonomi och juridik. I arbetsuppgifterna ingår flera administrativa uppgifter som t.ex. att upprätta tidplaner, budget/kostnadsberäkningar, riskanalyser, hålla möten mm.

Här kan du läsa annonsen i sin helhet

Sista ansökningsdag 2019-03-10

--------------------------------------------------------------

VA-utredare

Som VA- utredare kommer du ha en bred roll och arbeta med tekniska, juridiska och ekonomiska frågor inom VA-området. Arbetet är omväxlande och du kan komma att arbeta med alltifrån strategiska utredningar till att arbeta med framtagande av vattenskyddsområden och tillståndsansökningar. I arbetet ingår också att informera och ge upplysningar om VA till såväl kunder som allmänhet. Rollen innebär många olika kontakter med bl a myndigheter, fastighetsägare, entreprenörer, konsulter och kollegor. Vid behov kan du kan även komma att jobba med andra projekt och arbetsuppgifter inom VA.

Här kan du läsa annonsen i sin helhet

Sista ansökningsdag 2019-03-10

-----------------------------------------------------------------

VA-projektör

Som VA-projektör ansvarar du för att planera och projektera anslutningsärenden, reinvesteringar och investeringar i VA-anläggningarna. I arbetet ingår bl a insamlande av information, dimensionering av VA-anläggningarna, ritningsframställning, information till berörda parter, hantering av markåtkomst, framtagande av arbetsmiljöplaner och TA-planer samt kostnadskalkyler. Du kan komma att fungera som BAS-P i vissa projekt. Placeringsort för rollen är Orsa men du kan komma att tjänstgöra i hela Nodavas tjänstgöringsområde Mora, Orsa, Älvdalen, Särna och Idre. 

Här kan du läsa annonsen i sin helhet

Sista ansökningsdag 2019-03-10

-------------------------------------------------------------------

Kart- och GIS-ingenjör

Som kart- och GIS-ingenjör ansvarar du för att uppdatera vår kartdatabas och kartledningssystem, VA-banken. Du kommer att vara systemansvarig för VA-banken och agera som vår expert inom GIS-relaterade frågor. I dina arbetsuppgifter ingår bl a att ta fram tematiska kartor samt göra GIS-analyser som underlag vid verksamhetsplanering, utredning eller för presentation. I arbetet ingår att producera kartor både för internt och externt bruk.

Vidare förser du våra konsulter med kartmaterial. Nodava arbetar med många verksamhetssystem och har en stor andel automation inom organisationens anläggningar, som stöds både externt och internt där vi ser ett behov av samordning. Vi ser det som ett plus om vår nya Kart-och GIS-ingenjör har kunskaper och ett intresse inom dessa områden för att på så vis kunna stödja arbetet med organisationens IT-struktur och bidra till möjligheter för samordning av system och teknisk struktur. Placeringsort för tjänsten är Orsa. 

Här kan du läsa annonsen i sin helhet

Sista ansökningsdag 2019-03-10

 

Välkommen med din ansökan!