Företaget

NODAVA AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall), är ett kommunalt bolag som bildades
1 juli 2010 gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
NODAVA ansvarar för verksamheterna vatten och avlopp samt avfall och återvinning.

Inom denna region bor ca 35,000 invånare och här finns över 1,000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, skall förses med dricksvatten samtidigt som deras avfallsprodukter skall hanteras på ett miljöriktigt sätt, såväl avloppsslam som fast avfall och återvinningsmaterial.

I Nodavas ägarbolag finns vattenverk, reningsverk, återvinningscentraler och ca 150 mil, vatten-, avlopp- och dagvattenledningar.

Verksamheten, är taxefinansierad, dvs. inga skattemedel används.