Nya öppettider Älvdalens ÅVC och hämtschema 2019

Kort nyhetstext: 
Öppettider samt Hämtningsschema finns i informationsbladet, som du fått.

 

Håll utkik efter dessa i din brevlåda!
De12-sidiga informationsbladen som ersätter miljöalmanckan är kommunspecifika och ser ur så här på framsidan!

       OBS Älvdalens ÅVC - nya öppetider från 1 maj 2019
(Klicka på respektive bild för att se hela informationsbladet)

Utdelningsdagar varierar, men för permanenta hushåll delas Moras ut under vecka 51, senast den 21 dec, medan Orsas och Älvdalens delas ut fram till den 28 dec. Fritidshusen kan få sina lite olika, beroende på var man har sin permanenta fakturaadress. 

Har nyår passerat och du fortfarande saknar vårt utskick, hör av dig till vår kundservice 020-55 27 00 alt. e-post: info@nodava.se, så skickar vi en ny.

Dessa informationsblad, som ersätter miljöalmanackan, kommer du också kunna hänga upp på väggen och innehåller den information som du behöver; hämtschema när sopbilen kommer, öppettider på återvinningscentralen inlagda dag för dag i ett enklare kalendarium med några bilder och andra tips och råd inom avfall, återvinning, vatten och avlopp. 

Hämtningschema 2019
Mora
Orsa

Älvdalen 

 

Varför slutar vi ge ut Miljöalmanackan?