Förändrad fakturarutin för fritidshusen i Mora och Orsa

Kort nyhetstext: 
Faktura varannan månad, istället för en gång per år.

 

Avfallsavgiften för fritidshus i Mora och Orsa kommer från och med 2019 att faktureras varannan månad istället för en gång per år.

Avfallsabonnemanget gäller för helår och består av grundavgift och hämtningsavgift:
Grundavgiften täcker bla möjligheten att hela året lämna grovavfall på återvinningscentralen. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för tömning av kärl eller motsvarande om man lämnar sitt avfall på en central uppsamlingsstation (CUS). För dig som har egna kärl gäller tömning som vanligt under perioden april till september, med möjlighet till budning upp till tre gånger utanför denna period.