Sökes: Chefer till VA och Ekonomi samt rörläggare

Kort nyhetstext: 
Nodava söker nu två chefer till verksamheten i Mora, Orsa och Älvdalen.

VA-chef

Som VA-chef hos oss ansvarar du för den kommunala VA-verksamheten i Mora, Orsa och Älvdalen. VA-avdelningen är indelad i två enheter, VA-planering och utredning samt driftavdelning och består idag av ca 70 medarbetare där den direkta arbetsledningen utövas av sju arbetsledare som arbetsleder driften samt en VA-planeringschef och två gruppchefer som arbetsleder planering och utredning.

I rollen som VA-chef är du ytterst ansvarig för VA-avdelningens ekonomi, medarbetare och verksamhet. Du ansvarar för att utveckla och driva en kundorienterad verksamhetsutveckling, förvalta och utveckla våra huvudprocesser samt att aktiva bidra till bolagets strategiska och övergripande mål. Ditt arbete kommer att präglas av både strategiska och operativa inslag. Arbetet innebär vidare att du kommunicerar och informerar i frågor som rör verksamheten med ledning, allmänhet, näringsliv samt medarbetare kontinuerligt.

Huvudkontoret i Orsa. 

Nodava samarbetar med Clockwork rekrytering: 
här kan du läsa annonsen i sin helhet och göra din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 21 april, 2019 

Välkommen med din ansökan!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ekonomichef

Som ekonomichef hos oss har du en strategisk roll där du leder och fördelar arbetet inom vår ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningen är indelad i ekonomi samt administration och kundservice och består idag av 7 kompetenta medarbetare.

I din roll har du det övergripande ansvaret för allt ekonomiarbete inom Nodava och dess ägarbolag och agerar som vår ekonomiska expert. Du ansvarar för att följa upp och styra det operativa ekonomiska arbetet samt förvalta och utveckla våra huvudprocesser och aktivt bidra till bolagets strategiska och övergripande mål. I rollen ingår även att utveckla rutiner och processer för ett effektivt arbete tillsammans. 
Som ekonomichef rapporterar du till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp.
 
Nodava samarbetar med Clockwork rekrytering: 

här kan du läsa annonsen i sin helhet och göra din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 21 april, 2019 

Välkommen med din ansökan!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rörläggare (Mora, Orsa)

Att arbeta som rörläggare hos oss innebär ett fritt arbete under stort ansvar. Du kommer att ingå i ett team som sköter tillsyn, reparationer och nyanläggning av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. En del av det arbete som görs ute i fält ska sedan administreras och följas upp vilket också är en del av dina arbetsuppgifter.

Din placeringsort kommer antingen att vara i Mora eller Orsa men arbete kan förekomma i hela Nodavas tjänstgöringsområde.
 
Här kan du läsa annonsen i sin helhet och göra din ansökan.
Sista ansökningsdag är den 28 april, 2019 
Välkommen med din ansökan!