Personal

E-post personal        fornamn.efternamn@nodava.se

 

Ledning och administration

 

Telefon

NODAVA AB kundservice    020 - 55 27 00
Marilou Hamilton Levin VD 0250 - 552701
Marie-Louise Bengtsson VD-assistent 0250 - 552705
Maivor Löfgren Personalchef (jobbar onsdagar) 073-076 45 43
Ann-Cristin Sinders Administration- & Ekonomichef 0250 - 552710
Ann-Louise Pihlström Redovisningsekonom 0250 - 552703
Anna-Lena Andersson
Redovisningsassistent 0250 - 552704
Pär-Olof Grannas Redovisningsassistent 0250 - 552709
Carina Sjööns-Tylén Handläggare Kundservice 0250 - 552706
Ulrika Brotters  Handläggare Kundservice 0250 - 552707
Åsa Bogg Handläggare Kundservice 0250 - 552708

Avfall

   
Lena-Stina Björklund  Avfallsansvarig 0250 - 552734
Tomas Carlsson Senior rådgivare 0250 - 552720
Jonas Brus Miljöingenjör 0250 - 552721
Göran Brorsson Miljöingenjör 0250 - 552722
Sabina Sparr  Driftledare ÅVC 0250 - 552723

Planering & Drift

   
Marit Brandt Proj.plan.chef  0250 - 552739
Erik Casselbrant Driftchef 0250 - 552736
Jenny Back Informatör 0250 - 552731
Maria Jannisa VA-ingenjör 0250 - 552732
Stefan Axelsson Mätingenjör 0250 - 552733
Lars Nyström      VA-ingenjör 0250 - 552735
Sara Scott VA-ingenjör 0250 - 552730
Johan Voxheden VA-projektör 0250 - 552738
Andreas Häggström VA-projektör 0250 - 552746
Kent Rådén Ansv. Vattenmätare 0250 - 552752
Jannes Nord Mättekniker 070 - 3307415

VA

   
Magnus Fridén VA-ansvarig 0250 - 552741
Anders Wallin Arbetsledare VA-distr. Mora 0250 - 552743
Johan Nääs Arbestsledare VA-distr/prod, Orsa 0250 - 552751
Krister Engström Förman VA-distr. Orsa 0250 - 552750
Rolf Johansson Arbetsledare VA-distr/prod, Älvdalen 0250 - 552742
Kent Eriksson
Arbetsledare VA-distr. Särna, Idre 0250 - 552748
Susanne Wiberg Driftingenjör 0250 - 552745
Jan Spånberg Driftingenjör, arb.led. VA-prod Älvd, Sär, Idr.
0250 - 552747

ENTREPRENAD

   
Uno Bergström Entreprenadschef 0250 - 552744
Sören Erkers Projektledare 0250 - 552749
Jan Spånberg Projektledare  0250 - 552747