Dricksvattnet i Gesunda är nu åter ok

Kort nyhetstext: 
Berörda fastigheter blir även informerade via postlådan i em/kväll
 

Mån 9 sep.

Vattnet kan användas som vanligt!

Nodava har efter samråd med Miljökontoret idag beslutat att häva kokningsrekommendationen för dricksvattnet i alla delar av Gesunda som varit berörda av denna (Gesundabergets anläggningar vid foten av berget, Tomteland och de stugbyar som ligger uppe vid berget).

Analyssvaren visar att vidtagna åtgärder haft effekt och läget bedöms nu vara normalt, och vattnet kan användas som vanligt igen.

Berörda fastigheter kommer att få information om detta i postlådorna under em/kvällen idag.

Vid ev. frågor kontakta Nodavas kundservice 020-55 27 00 alt. e-post info@nodava.se 

 
Ons 4 sep.

Nu har resultat från prov nr 2 kommit, som visade lägre halt än första provet.
Under tiden har vi vidtagit åtgärder för att höja omsättningen.
Nya vattenprover togs igår tisdag efter åtgärderna och det tar ett par dagar innan vi får förhandsbesked. Vi tar ytterligare prov imorgon torsdag.
Fortsatt kokningsrekommendation tills vi får två godkända prover. 

 

Fred 30 aug.

Koka vattnet i delar av Gesunda

Dricksvattnet i delar av Gesunda kan tyvärr vara förorenat av sjukdomsalstrande bakterier. Det gäller Gesundabergets anläggningar vid foten av berget, Tomteland och de stugbyar som ligger uppe vid berget. Detta gäller alltså inte nere i själva byn i Gesunda. Fastigheter som berörs får informationslapp i brevlådan idag.

Ett rutinprov har visat sig vara av icke godkänd kvalitet, Nodava har samrått med miljökontoret i Mora kommun, och rekommenderar nu samtliga hushåll som har kommunalt vatten i aktuellt område av Gesunda att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Nodava vidtar åtgärder för att så snart som möjligt kunna distribuera ett tillfredsställande vatten igen. Upplysningar om utvecklingen och om när vattnet åter kan användas utan att kokas lämnas via nya utskick i postlådorna, samt här på hemsidan.

Se anvisning för kokningsrekommendation i rutan här nedan:

Vid ev. frågor kontakta Nodavas kundservice 020-55 27 00 alt. e-post info@nodava.se