Dricksvattnet i Finngruvan är nu åter ok

Kort nyhetstext: 
Nu är vattnet drickbart igen, åtgärderna har gett resultat.

 

Mån 9 sep.

Vattnet kan användas som vanligt!

Nodava har efter samråd med Miljökontoret idag beslutat att häva kokningsrekommendationen för dricksvattnet i Finngruvans by.

Analyssvaren visar att vidtagna åtgärder haft effekt och läget bedöms nu vara normalt, och vattnet kan användas som vanligt igen.

Vid ev. frågor kontakta Nodavas kundservice 020-55 27 00 alt. e-post info@nodava.se

 

Ons 4 sep.

Nu har resultat från prov nr 2 kommit, som visade lägre halt på utgående vatten. Under tiden har vi vidtagit åtgärder för att omsätta vattnet.
Nya prover togs igår tisdag efter åtgärderna och det tar ett par dagar innan vi får förhandsbesked. Vi tar ytterligare prov imorgon torsdag.
Fortsatt kokningsrekommendation tills vi har två godkända prover i följd.


Fre 30 aug.

Dricksvattnet i Finngruvans by kan tyvärr vara förorenat av sjukdomsalstrande bakterier. Berörda fastigheter får information i sin postlåda idag.

Nodava har samrått med miljökontoret i Mora kommun, och rekommenderar nu samtliga hushåll som har kommunalt vatten i Finngruvan att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. 

Nodava vidtar åtgärder för att så snart som möjligt kunna distribuera ett tillfredsställande vatten igen. Upplysningar om utvecklingen och om när vattnet åter kan användas utan att kokas lämnas via utskick i postlådorna samt anslag vid slaktladan, samt här på hemsidan.

Se anvisning för kokningsrekommendation i rutan här nedan:

Vid ev. frågor kontakta Nodavas kundservice 020-55 27 00 alt. e-post info@nodava.se