Nya avfallsföreskrifter i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Kort nyhetstext: 
16 sep - 13 okt är de ute på remiss. - Tyck till om dem!

 

 

 

 

 

 

Tyck till om förslaget!

Föreskrifter om avfallshantering 

Av 15 kap 41 § miljöbalken (1998:808) framgår att det ska finnas föreskrifter, d.v.s. regler, om hantering av avfall som gäller i kommunen. Det nu framtagna förslaget är baserat på ett samverkansprojekt mellan ovansiljans och länets övriga kommuner, med lokal vidareutveckling. Målet med de nya föreskrifterna har bl.a. varit att:

- anpassa reglerna enligt nationell rådgivning

- så långt möjligt harmoniera reglerna i Dalarna

- göra reglerna lika i ovansiljans kommuner

- skapa en tydlig koppling till kommunens avfallsplan och avfallstaxa

- tydliggöra fastighetsinnehavares och kommunens ansvar
 

Förslaget finns tillgängligt 16 september – 13 oktober


Digitalt

Förslaget i sin helhet: Föreskrifter om avfallshantering, som kommer gälla fr.o.m. 2020.

Därutöver finns ett kompletterande dokument med en sammanfattning av vilka förändringar som är gjorda i jämförelse med de befintliga avfallsföreskrifterna från 2015. 

Pappersversion
Dokumenten finns utställda under ordinarie öppettider:

Mora: i kommunhuset, Mora kulturhus, biblioteken Sollerön, Venjan och Våmhus.

Orsa: hos miljökontoret, biblioteket och Nodava

Älvdalen: på biblioteket i Älvdalen, kommunkontoret i Särna och Idre.

 

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 14 oktober 2019 på adress:

Mora kommun, 792 80 Mora eller e-post avfall@mora.se

Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa eller e-post avfall@orsa.se

Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen eller
e-post  
avfall@alvdalen.se

 

För mer information kontakta

Mora kommun, 0250-260 00 eller Nodava AB, 020-55 27 00.

Orsa kommun, Miljökontoret, 0250-55 21 57, eller
Nodava AB, 020-55 27 00.

Älvdalens kommun, Samhällsenheten, 0251-313 00 eller
Nodava AB, 020-55 27 00.