Driftstörningar i vattenleverans under 2020 i Mora

Kort nyhetstext: 
Vi testkör olika driftsätt för att öka säkerheten kring vattenförsörjningen.

 

Nodava arbetar ständigt med förbättrad säkerhet kring vattenförsörjningen i Mora Kommun. En del i detta arbete innebär att vi behöver testa systemet i olika scenarier. Under året kommer vi vid flera tillfällen att testköra olika driftsätt på vattenverk och vattentorn under normal belastning.
 
Ökad risk för missfärgat vatten
Testerna kommer att medföra en ökad risk för att vattnet kortvarigt kan bli missfärgat. Det beror på att hastiga tryck- eller flödesförändringar i vattenledningarna kan göra att beläggningar på vattenledningarnas insida lossnar och missfärgar vattnet. Beläggningarna består av kalk och ibland lite rost och är inte hälsofarliga, men vattnet ser inte så aptitligt ut.
 
Blir jag drabbad?
Det är mycket svårt att förutsäga vart och när eventuell missfärgning kan uppstå. Det kan ske i det kommunala vattenledningsnätet i hela tätorten och flera av byarna omkring, med störst risk i tätorten.
(Områden som inte alls berörs är Våmhus, Bonäs, Garsås, Risa, Bergkarlås, Venjan, Siknäs, Gävunda, Landbobyn, Finngruvan) 
 
Vad ska jag göra?
Tappa upp vatten för dryck och matlagning att ha i beredskap. Använd rena flaskor eller andra kärl avsedda för livsmedel. Det räcker med ett par liter per person, då vi inte räknar med några långvariga störningar. Förvara vattnet mörkt och svalt, så håller det sig flera månader. Gränsen för hur länge det går att förvara dricksvatten har mer med lukten och smaken att göra än med risk för sjukdom.
 
Missfärgat vatten kan användas som vanligt till hygien och toalett.
Eventuell missfärgning åtgärdas enkelt genom att Du låter vattnet rinna ur kranen några minuter tills det blir klart och fint igen. Har det förekommit kraftig missfärgning kan Du behöva skruva loss silen på kranen och spola rent den.
 
Viktiga samhällsfunktioner och företag
Testerna sker i samarbete med viktiga samhällsfunktioner som sjukhus, kommun och brandkår. Företag som är beroende av att alltid ha högsta kvalitet på vattnet, tex livsmedelsproducenter har ofta egna anläggningar installerade för att minska risken för produktionsstörningar. Vill du som företagare ha mera information, kontakta Nodavas kundservice 020-55 27 00 (efter kontorstid kopplas samtal vidare till vår larm-tjänst)
 
Öva din krisberedskap!
Passa på att ta detta som en övning av din krisberedskap!
Läs mer om vatten vid krissituationer:
https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/forbered-dig-for-kris/vatten/
 
Mats Pettersson
VA-Chef