Ishalkan ställer till problem med sophämtningen

Kort nyhetstext: 
Avfallskärlen har ej kunnat tömmas i flera byar och bostadsområden.
 
Våra chaufförer som tömmer hushållens avfallskärl har problem med sopkörningen pga ishalkan där det inte är sandat och snöröjt, främst i Mora kommun.
 
Gör så här:
De fastigheter som inte får sina kärl tömda på ordinare tömningsdag, ombeds dra in sina kärl och ställa ut dem igen vid nästa tömningstillfälle, så får ni dem tömda under nästa ordinare tur. Dvs även om det är kärlet för restavfall som inte blivit tömt, så kommer det tömmas på närmaste turtillfälle, även om det normalt bara är matavfallstömning i ditt område nästa gång.
OBS att bilarna också kan försenas pga svårigheter med framkomlighet, så låt kärlen stå kvar under hela tömningsdagen fram till kl 22.
 
Fredag 17 jan
Vissa vägar i Våmhus har inte fått sina kärl tömda idag pga halkan, men efter att det senare idag har sandats, så kommer vår entreprenör Allmiljö AB att hämta avfall i Våmhus nu på söndag 19 jan, med start tidigt på söndag morgon, så låt kärlen stå kvar ute eller ställ ut dem senast lördag kväll. På kartan syns de områden som kommer tömmas på söndag.
 
 
Fredag 3 jan
Vissa vägar i Våmhus har inte fått sina kärl tömda idag 
I går torsdag, var det samma problem i Selja, Långlet, Gopshus med flera platser. 
I Älvdalen och Orsa är det hyfsat, men problem har rapporterats från bl.a. Nornäs, Rånäs, Glysjövägen och många andra småvägar samt i Evertsberg.