Problem med trasor som fastnar i pumpar i Mora

Kort nyhetstext: 
Just nu stora problem vid pumpstationen i närheten av taxi i centrala Mora

Det spelar roll vad Du spolar ner!

Vi har problem på flera håll runtom i Moras avloppsnät och pumpstationer med att våtservetter, tvättlappar, trasor och liknade spolas ner i avloppet. Det är bara toalettpapper som kan spolas ner, för det är gjort för att lösa upp sig i vatten, vilket inte övrigt papper är.
Just nu är det framförallt pumpstationen i närheten av taxistationen i centrala Mora som har mest problem med att det fastnar 
trasor och torkservetter som spolats ned.
 


 
 
 
 
 

Hjälp oss
genom att lägga skräpet där det hör hemma (sorteras som restavfall) och ställ gärna en pedalhink i badrummet eller annan sophink/skräpkorg i närheten av andra slaskavlopp - tack!