Vi söker: Kommunikatör

Kort nyhetstext: 
Välkommen att vara med på vår digitala resa och sätt Nodava på kartan!

 

Som kommunikatör hos oss kommer du driva och utveckla vårt kommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå, såväl internt som externt. Stort fokus kommer att ligga på vår digitala resa där du förväntas vara drivande. Det innebär exempelvis arbete med att ro i land en ny hemsida och utveckla vårt intranät.

Du förväntas fungera som vårt bollplank inom kommunikation och stötta alla delar av Nodava, men framförallt våra två verksamheter, avfall och VA (vatten och avlopp). Båda är informationsintensiva och behöver kommunikatörens hjälp med att författa nyheter och olika typer av informationsmaterial, men det kan också innebära att du ska fungera som ett stöd kring kommunikation vid oförutsedda händelser och kriser.

  

 
 
 
 

En annan viktig del är att informera allmänheten om vad som gäller exempelvis genom att besöka skolor och berätta om vårt värdefulla arbete som vi utför varje dag för att skapa en hållbar vardag. Det är helt enkelt dags att sätta Nodava på kartan och där behöver vi din hjälp!
 
Vårt huvudkontor (och ditt kontor) finns i fina lokaler i gamla prostgården i Orsa.
 

Sista ansökningsdag är 2020-04-17

Annonsen i sin helhet

Välkommen med din ansökan!