Vattenavstängning i Älvdalen mån 30 mars

Kort nyhetstext: 
Mån 30 mars kl 22.00 - ca 05.00 är vattnet avstängt för reparation.
 

Tisdag 31 mars

Vattenläckan åtgärdades natten mellan 30-31 mars.
I och med att det var en stor läcka på huvudledning, så har det tagit lite längre tid att få upp normalt vattentryck igen och dessutom kan vattnet vara missfärgat lite längre tid, men det är bara att låta en kran stå och spola 
tills det ser klart och fint ut, så kan du använda vattnet som vanligt igen.  

 
Torsdag 26 mars  

Vattenavstängning måndag 30 mars i centrala Älvdalen! 
På grund av den läcka vi funnit på huvudledningen för dricksvatten, så kommer vattnet att behöva vara avstängt under reparationsarbetet på måndag den 30 mars mellan kl. 22.00 till ca kl. 05. 
Detta berör fasigheter i stora delar av centrala Älvdalen från Storbrott och söderut. 

Tappa upp vatten
För den som ev. har behov av vatten under just denna tid, ombeds i förväg tappa upp lite vatten i eget kärl. 

Missfärgat vatten?

När man gör arbeten på ledningsnätet, finns risk att beläggningar på ledningarnas insida kan lossna och följa med i vattnet. Om vattnet skulle vara lite missfärgat efteråt, så öppna en kran och låt vattnet rinna tills det ser klart och fint ut, så kan du använda vattnet som vanligt igen.  

Ev. frågor kontakta arbetsledare Hans Halvarsson 0250-55 27 18 mellan kl. 07-16 (vardagar)


Onsdag 25 mars (em)

Nu är läckan lokaliserad och den är tyvärr på huvudledningen, som måste stängas av under reparationsarbetet och mer information kommer, när det blir bestämt.

Onsdag 25 mars (morgon)

Det kommer även idag att vara störningar i vattendistributionen till och från, kan t.o.m. bli några kortare avstängningar. Vi letar fortfarande efter vattenläckan och det påverkar fasigheter från Storbrott och söderut.

Tisdag 24 mars

Idag tisdag 24 mars inleder vi arbetet kl 9 med att leta efter en större vattenläcka i Älvdalen. 
Detta innebär att det kan förekomma lite störningar i vattendistributionen till och från under dagen, vilket berör fastigheter från Rot till Trotvägen i södra delen.