Kontakta oss

Verksamheterna VA och avfall i Mora, Orsa och Älvdalen kommuner är sedan den 1 juli 2010 samorienterade i ett gemensamt bolag vid namn NODAVA AB - Norra Dalarna Vatten & Avfall.

Kundservice            

Tel. 020-55 27 00
kl. 08.00-15.00 (lunchstängt kl.12-13)  
Calling from abroad dial +46 250-55 27 00  

Felanmälan VA

Tel. 020-55 27 00 (kopplas vidare till vår larmtjänst utanför kontorstid)

Återvinningsstationer FTI

Tömning & städning av FTI:s Återvinningsstationer    0200-88 03 11

Kontaktuppgifter

E-post kundservice  info@nodava.se    (ange vilken av de tre kommunerna din fråga berör, 
är du befintlig kund - ange gärna ditt kundnummer som finns på fakturan)

prostgården

Postadress             

Nodava AB

Box 100

794 22 Orsa 
                                         

Besöksadress      

Parkgatan 4 (g:a prostgården) i Orsa.  

Org.nr. Nodava AB    556794-1553