Källsortering hushåll

I norra Dalarnas kommuner ska alla hushåll sortera sitt avfall i en brännbar fraktion och i en komposterbar fraktion. Vi har därmed samma avfallshantering som i de flesta övriga dalakommuner. Alla förpackningar och tidningar skall sorteras ur soporna. De ska lämnas till någon av återvinningsstationerna i kommunen. Även farligt avfall och el- och elektronikavfall skall sorteras ut och lämnas separat till kommunens återvinningscentral.källsorterings dam

Källsorteringsaffisch på svenska, engelska, tyska

Hämtas av sopbilen

Lämnas till återvinningsstationen

Lämnas till återvinningscentralen