Matavfall

Matavfall ska sorteras ut i papperspåse. För att papperspåsen ska fungera och läckage minimeras måste den ventileras runt om, även undersidan och måste därför stå i den avsedda påshållaren. Påshållaren kan monteras upp i diskbänkskåpet eller ställas direkt på golvet i skåpet.

KompostMatavfall

Använd alltid den ventilerade behållaren och brun papperspåse. Inga plastpåsar får användas!

Görs så här;

  1. Låt vått avfall rinna av i slasken, använd slaskskrapan. Låt påsen vara öppen, så att fukt kan ventileras ut.
  2. Byt påse ofta, fyll den till högst tre fjärdedelar. Rulla ihop påsen innan Du slänger den på avsedd plats.
  3. Kompostpåsarna ingår i abonnemanget. Behöver du fler påsar under året, finns det att hämta på ett flertal ställen. Se nedan!

Fler papperspåsar?

Nya papperspåsar finns att hämta i matbutikerna. Hyllor med påsar står vanligen placerade i butikens entré. En bunt består av 80 påsar. Påsarna ingår i abonnemanget.
Påsar finns även att hämta på alla våra återvinningscentraler samt på kommunförråden i Älvdalen, Särna och Idre.

Forskning om björnar och avfall

Hur påverkas björnars beteende invid bebyggelse och speciellt kring avfallskärl med matavfall? Skandinaviska Björnprojektet bedriver ett forskningsprojekt på björnar som stundom besöker eller uppehåller sig närmare bebyggelse. Älvdalens kommun har ett samarbete med Björnprojektet genom att bistå med underlag för sophämtningen till björnforskningen. Insamlad kunskap från sändarförsedda björnar i Älvdalens kommun ligger till grund för en del av forskningen.

Läs mer om Björnprojektets samarbete med Älvdalens kommun eller besök Björnprojektets hemsida.