Avfallsplan, föreskrifter och taxor

Taxor

Kommunfullmäktige i varje enskild kommun beslutar om renhållningstaxor. Normalt finns två taxor som berör renhållningsområdet. Taxa för slamtömning och taxa för hushållsavfall.

-Välj kommun här till vänster för att se taxor, föreskrifter och avfallsplan i din kommun!

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning. En renhållningsordning består av Föreskrifter om avfallshantering samt en Avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. Här kan du exempelvis se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer.

-Välj kommun här till vänster för att se taxor, föreskrifter och avfallsplan i din kommun!

Avfallsplan

Avfallsplanen består av bl.a. strategier och mål samt ett åtgärdsprogram för den framtida avfallshanteringen. I samarbete med alla länets kommuner har en lokal avfallsplan med regional förankring tagits fram i varje kommun för perioden 2013-2017. Kommunerna hade sina förslag till avfallsplan utställda under sommaren 2012 för att allmänheten skulle ges möjlighet att yttra sig och komma med synpunkter. 

-Välj kommun här till vänster för att se taxor, föreskrifter och avfallsplan i din kommun!