Centralkompost hushåll

 Abonnemang centralkompost

Fastighetsägaren får två kärl, ett för restavfall avfall respektive ett för matavfall. Fastighetsägaren får utrustning till köket för utsortering av matavfall.
Fastighetsägare som ej anmält hemkompostering får automatiskt abonnemang centralkompost. Om du har abonnemang hemkompost och vill byta till centralkompostering skall du ringa SITA Sverige AB.

De hushåll som har abonnemang centralkompost kommer att få papperspåsar med tillhörande behållare samt en slaskskrapa. Behållaren kan med fördel skruvas upp på insidan av dörren under diskbänken eller ställas direkt på golvet i skåpet.

Använd papperspåse

Använd alltid den ventilerade behållaren och de bruna kompostpåsarna du fått. Behållaren och papperspåsarna är gjorda för att luft ska cirkulera och för att släppa ut fukt, så att matresterna kan torka lite. 

Undvik läckage

Låt vått avfall rinna av länge i slasken, använd slaskskrapan för att lyfta över avfallet till matavfallspåsen. Påsen ska vara öppen, så att fukt kan ventileras ut.
Har du mycket blött avfall kan du gärna lägga lite extra papper i botten (t.ex. en ihopvikt tidningssida) innan du börjar lägga i matavfall!

Kompostpåse