Källsortering av förpackningar och returpapper från hushåll

 

Genom att vi sorterar vårt avfall kan material återvinnas till nya produkter och farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Det avfall som återvinns och återanvänds sparar på miljö och naturresurser. Avfallet är en tillgång och när vi sorterar bidrar vi till en bättre miljö idag och i framtiden. 

Återvinningsstation

Alla hushåll ska sortera förpacknings- och returpappersavfall till materialåtervinning och sedan lämna det till en återvinninsstation som finns i kommunen, alternativt intill bostad t.ex. vid flerbostadshus. På återvinningsstationen ska du lämna: 

Det kan ibland vara svårt att veta hur allt avfall ska sorteras. Då kan du ta hjälp av vår sorteringsguide.

I din bostad underlättar det om du har lämpliga sorteringsmöjligheter för förpackningarna som t.ex. olika behållare, påsar eller liknande. I hyreslagenhet är det ägarens ansvar att tillhandahålla dessa. 

Producenterna d.v.s de som tillverkar förpackningar ansvara för insamlingen. Det finns två producentansvarsföretag på den lokala marknaden, FTI och TMR.

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamligen)

FTI har återvinningsstationer (ÅVS) där alla hushåll kan lämna förpackningar. FTI har också stationer på kommunens återvinningscentraler (ÅVC) i Mora, Orsa och Älvdalen. 

Du som bor i lägenhet erbjuds vanligvis sorteringsmöjlighet i soprum/på källsorteringsplats hos hyresvärden, om inte så ska du lämna förpackningar och returpapper på en ÅVS eller på en ÅVC.

Här hittar du återvinningsstationer i våra kommuner

Är det fullt i kärlen eller behöver återvinningsstationen städas? Mejla till FTI, kontakt@ftiab.se eller ring tel: 0200-88 03 11, vardagar kl 8-20, helgdagar kl 10-16. Om du har frågor gällande FTI tjänster så besök deras hemsida.

TMR (Tailor Made Responsibility)

TMR erbjuder i nuläget ett kostnadsfritt alternativ till de traditionella återvinningsstationerna nämligen hämtning direkt vid bostaden av pappers-, plast- och metallförpackningar. De kallar tjänsten " Pick-Up Service". Om ni har frågor angående denna tjänst så kontakta TMR. På deras hemsida kan ni hitta information om denna tjänsten.

*Det innebär att hushållen kan sortera och lämna sitt avfall direkt vid fastigheten alternativt i kvarteret. För lägenheter betyder detta ofta källsortering vid hyresfastigheten och för småhusägare finns det flera olika lösningar för detta.