Farligt avfall & Elavfall

Farligt avfall ska lämnas till kommunens återvinningscentral. För småelektronik, lampor och batterier finns det även andra insamlingsställen, se mer under resp. kommun här nedan.

OBS! Läkemedel och kanyler skall lämnas till Apoteket! (se nederst på denna sida!)

Exempel på farligt avfall;farligt avfall

Hantering av farligt avfall

Elavfall

Allt som drivs med sladd eller batteri, t ex klockor, telefoner, leksaker, hårblås, laddare, sladdar, radio, ficklampor.

Lämning av farligt avfall och elavfall i resp. kommun

Röd boxMora kommun

Orsa kommun

Älvdalens kommun

 

Hushållens läkemedelsavfallgul apotekspåse

Apoteken (även alla nya aktörer) tar kostnadsfritt emot hushållens läkemedelsavfall (med undantag för cytostatika och övriga cytoxiska läkemedel vilka klassas som farligt avfall).

Kasserade kanyler

Apoteken delar ut kanylbehållare till hushållen och tar emot dem när de fyllts.

Använd gärna Apotekens speciella påse när du lämnar in överblivna läkemedel.