Farligt avfall & Elavfall

Farligt avfall ska lämnas till en återvinningscentral. Visst elavfall kan lämnas på återvinningscentralen men det finns andra insamlingtillfällen, se här nedan.

Exempel på farligt avfall;farligt avfall

Hantering av farligt avfall

Elavfall

Allt som drivs med sladd eller batteri, t ex klockor, telefoner, leksaker, hårblås, laddare, sladdar, radio, ficklampor.

Lämning av farligt avfall och elavfall

Hushållens läkemedelsavfall

Apoteken (även alla nya aktörer) tar kostnadsfritt emot hushållens läkemedelsavfall (med undantag för cytostatika och övriga cytoxiska läkemedel vilka klassas som farligt avfall).

Kasserade kanyler

Apoteken delar ut kanylbehållare till hushållen och tar emot dem när de fyllts.

Använd gärna Apotekens speciella påse när du lämnar in överblivna läkemedel.