Deponi

Deponi (icke brännbart) Porslin, dricksglas, fönsterglas i karm, speglar, keramik, lergods, cement, betong, tegel. Lämnas till kommunens återvinningscentral Länk ÅVC resp kommun