Deponi

Som till exempel porslin, dricksglas, fönsterglas i karm, speglar, keramik, lergods, cement, betong, tegel lämnas till kommunens återvinningscentral.

Mora ÅVC

Orsa ÅVC

Älvdalens ÅVC