Upphandlare tillika avtalscontroller

Kort nyhetstext: 
Upphandlare tillika avtalscontroller

Nodava söker dig som har viljan och drivet at bygga upp och utveckla en ändamålsenlig och kvalitetssäkrad upphandlingsverksamhet inom bolaget. Tjänsten har säkskilt fokus på objektspecifika upphandlingar inom entreprenad samt direktupphandlingar. I uppdraget ingår också att utforma smidig samverkan med interna beställare samt samverka med externa verksamhetsstöd som erbjuder ramavtal såsom upphandlingverksamheten inom Mora, Orsa och Älvdalen. Här finns annonsen.