Sveriges bästa avfallshantering 2020

Kort nyhetstext: 
Hur gick det för Dalarna och våra kommuner?

Vi vill uppmärkamma den statistik som kommit från Avfall Sverige gällande Sveriges bästa avfallshantering 2020 för att uppmuntra alla våra kommuninvånare och visa att de ni gör spelar roll!