Fredsgatan i Mora -Åtgärdat

Kort nyhetstext: 
Arbetet på Fredsgatan i Mora efter vattenläcka är avslutat.

Arbete pågår på Fredsgatan i Mora efter en vattenläcka. Framkomligheten på Fredsgatan är påverkad, men alternativa vägar går att använda. Arbetet beräknas vara färdigt torsdag 2 september.

Har du frågor, kontakta Nodavas kundtjänst tfn. 020-55 27 00 eller e-posta till info@nodava.se