Återvinningstationer

FörpackningarSedan 1998 finns ett lagkrav på att sortera ut förpackningar och tidningar och lämna till återvinning. Förpackningsinsamlingen (www.ftiab.se) ansvarar för återvinningsstationerna i din kommun. Att sortera ut förpackningar är vikitgt för att;

Du ska lämna pappersförpackningar, tidningar, plastförpackningar, glasförpackningar samt metallförpackningar till återvinning. Lämna dina förpackningar vid någon av  återvinningsstationerna i din kommun.

-Välj kommun här till vänster