Kokningsrekommendationen för Gesunda hävd

Kort nyhetstext: 
Vattnet kan användas som vanligt både i Gesunda och på Sollerön

Kokningsrekommendationen för Gesunda hävd

2021-10-25 kl. 14.00  Nodava har i samråd med Miljökontoret beslutat att häva kokningsrekommendationen för vattnet i Gesunda. Detta innebär att boende i Gesunda (och Sollerön sedan 2021-10-21) kan använda vattnet som vanligt igen.

Under den cirka tre veckor långa rekommendationen har Nodava hittills tagit cirka 150 vattenprover som analyserats och utvärderats, vi har också utfört olika typer av rengöringsåtgärder som extra säkerhet. Provresultaten visar att vattenkvaliteten nu åter är normal även i Gesunda, vilket gör att vi känner oss trygga att meddela att vattnet kan användas som vanligt igen. Vi kan inte peka på något specifikt som orsakat problemen, det vi kan se är att de åtgärder som vi har genomfört haft positiv inverkan på provresultaten. Vi kommer fortsätta med utökad provtagning och uppföljning både i Gesunda och på Sollerön ytterligare en tid framöver.

Nodava vill rikta ett stort tack till alla drabbade i Gesunda och på Sollerön för det tålamod som krävts i samband med kokningsrekommendationen. Tack också till dig som följt informationen här på Nodavas hemsida och hört av dig till oss med frågor eller synpunkter. På det viset har du hjälpt till att sprida riktig information vidare.
 

2021-10-21 kl. 11:00 Boende på Sollerön kan använda vattnet som vanligt igen. För boende i Gesunda gäller fortsatt kokningsrekommendation.

Nodava har i samråd med Miljökontoret idag beslutat att häva kokningsrekommendationen för vattnet på Sollerön. Boende på Sollerön kan använda vattnet som vanligt igen. För Gesunda gäller fortsatt kokningsrekommendation.

Under den cirka tre veckor långa rekommendationen har Nodava hittills tagit 144 vattenprover som har analyserats och utvärderats, vi har också utfört olika typer av rengöringsåtgärder som extra säkerhet. Provresultaten visar att vattenkvaliteten på Sollerön åter är normal, vilket gör att vi känner oss trygga att meddela att vattnet kan användas som vanligt igen. Vi kan inte peka på något specifikt som orsakat problemen, det vi kan se är att de åtgärder vi har genomfört haft positiv inverkan på provresultaten. Vi kommer ändå fortsätta med utökad provtagning och uppföljning på Sollerön ytterligare en tid framöver.

För Gesunda behöver vi invänta ytterligare provsvar innan rekommendationen kan hävas. Vi fortsätter med provtagning enligt plan och uppdaterar informationen omgående när läget förändras.

Nodava vill rikta ett stort tack såhär långt till alla drabbade för det tålamod som krävts i samband med händelserna i Gesunda och på Sollerön. Gesundaborna behöver tyvärr fortsätta att ha tålamod ett tag till. Tack också till alla er som hör av er till Nodava med frågor eller synpunkter och hjälper till att sprida saklig information vidare.

2021-10-18  kl.10:42 Oförändrat läge, fortsatt kokningsrekommendation för Gesunda och Sollerön. Nodava fortsätter att provta vattnet. Först när proverna visar normal vattenkvalitét igen under ett visst antal dagar kan kokningsrekommendationen hävas. Förändringar kommuniceras omgående här på Nodavas hemsida. 
2021-10-13  kl.11:02 
Oförändrat läge, fortsatt kokningsrekommendation för Gesunda och Sollerön. Nodava provtar vattnet enligt plan och informerar omgående på nodava.se när läget förändras.
2
021-10-11  kl 09:00 Oförändrat läge, kokningsrekommendationen ligger kvar för Gesunda och Sollerön.

2021-10-08  kl 11:30 Oförändrat läge, kokningsrekommendationen ligger kvar för Gesunda och Sollerön. Frågor och svar om kokningsrekommendationen här nedanför är utökad med nya rubrikerna “Vilka bakterier finns i vattnet?” och “Kan jag hämta dricksvatten någonstans?”

2021-10-07  kl 15:30 
Oförändrat läge, kokningsrekommendationen ligger kvar för Gesunda och Sollerön. Orsaken till störningen är fortsatt oklar. Vi fortsätter genomföra felsökning, provtagning och analys. Det här arbetet tar tyvärr tid, dels tar det 2-3 dagar innan vi får provsvar, dels kan vi inte göra flera åtgärder samtidigt, då kan vi inte analysera vad som beror på vad.

Parallellt med analysarbetet gör vi också extra, förebyggande åtgärder både i ledningsnätet och i reservoarer. Bland annat har vi rengjort samtliga reservoarer i området samt ökat omsättningen i ledningsnätet. Väldigt förenklat innebär det att vi öppnar ventiler och släpper ut vatten i naturen för att omsätta vattnet och rensa systemet.

Vi förstår att situationen påverkar vardagen för många och vi gör allt vi kan för att lösa problemet. Hjälp gärna till att sprida information vidare, men säkerställ först källan till informationen. Här på Nodavas hemsida finns alltid den senaste uppdateringen, sök information här och hjälp till att undvika ryktesspridning och missuppfattningar. 

2021-10-06  kl 08:00 Oförändrat läge, fortsatt rekommendation att koka vattnet i Gesunda och på Sollerön. Fortsatt felsökning och provtagning pågår.

2021-10-04  kl 12:00 Rekommendationen att koka vattnet utökas till att gälla både Sollerön och Gesunda.

2021-10-03  kl 17:00 En
rekommendation om att koka vatten för mat och dryck i Gesunda utfärdas.


Frågor och svar om kokningsrekommendationen

Kommunalt dricksvatten är ett livsmedel som omfattas av Livsmedelsverket föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 
Mer information och svar på fler vanliga frågor, exempelvis om att koka kaffe, duscha och bada, skölja sallad med mera finns på Livsmedelsverkets hemsida.
Klicka på länken här nedanför.

www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/faktablad-kokning-av-dricksvatten-svenska.pdf


English version:

www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/faktablad-kokning-av-dricksvatten-engelska.pdf

Vem behöver koka sitt vatten? 
Vi rekommenderar samtliga hushåll med kommunalt vatten i Gesunda i Mora kommun att som säkerhetsåtgärd att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Du som har eget vatten berörs inte.


Vad har hänt och varför ska jag koka mitt vatten?
Ordinarie kontroller visar att vattnet inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav och det kan innebära ökad risk för vattenburen smitta. Orsaken till störningen är ännu oklar, men åtgärder pågår och provtagningar genomförs löpande.  

Vilka bakterier finns i vattnet?
Vi har sett förhöjda halter av två bakterier. Ingen av dem är skadlig i sig, men när de upptäcks i vattnet kan de vara en indikator på att även andra bakterier som kan orsaka magsjuka kan finnas i vattnet. De här bakterierna kallas därför indikatorbakterier.
Bakterier i vattnet som man kan bli sjuk av är svåra att hitta och analysera. Därför analyseras istället de så kallade indikatorbakterierna, som är enklare och relativt snabba att analysera. Vid förhöjda halter av indikatorbakterier finns en ökad risk för vattenburen smitta. Då säger Livsmedelslagen att kokningsrekommendation ska utfärdas som försiktighetsåtgärd.

Hur länge dröjer det innan vattnet är återställt?
Vi kan i dagsläget inte svara på det. Vattenkvaliteten ska vara återställd innan vi häver kokningsrekommendationen. 
 
Hur gör jag för att koka vattnet?
Koka upp vatten i en kastrull eller vattenkokare så att tydliga bubblor syns, då har vattnet uppnått rätt temperatur (100 °C).
Läs mer om kokningsrekommendation på Livsmedelsvekets hemsida (klicka på länken högre upp). 

Vad gör jag om jag redan druckit vattnet utan att koka det först?

Om du har några sjukdomssymptom som tyder på magsjuka ber vi dig kontakta 1177.

Kan mitt husdjur dricka 
vattnet?
Enligt Jordbruksverket ska husdjur ha dricksvatten av samma kvalitet som människor, därför rekommenderar vi att du kokar vattnet även till ditt husdjur.


Kan jag diska i okokt vatten?
Ja, du kan diska i okokt vatten, men låt disken torka innan användning. Diskmaskin kan användas på högsta temperatur, använd torkprogrammet.

Kan jag tvätta sår med vattnet?
Koka vattnet innan du använder det för sårtvätt.

Vad kostar det att koka vatten?
Att koka 1,5 liter vatten i en vattenkokare (2000W) med en total elkostnad på 1,20 kr/kWh kostar 11 öre. 

Kan jag hämta dricksvatten någonstans?
Om du av någon anledning inte har möjlighet att koka vatten för mat och dryck, finns en vattenkiosk utanför staketet vid Nodavas lokaler på Hagvägen 4 där du kan hämta vatten. Du behöver ha med egna kärl att tappa upp vattnet i. Tänk på att kärlen behöver vara rena och avsedda för livsmedel. Kärlen ska sedan förvaras mörkt och svalt.
 
Hur håller jag mig uppdaterad om läget?
Vi uppdaterar vår hemsida löpande med den senaste informationen. Hjälp gärna till att sprida verifierad information vidare och bidra till att undvika ryktesspridning och missuppfattningar. 
Om du har övriga frågor som inte besvaras på hemsidan, kontakta vår Kundservice, telefonnummer 020-55 27 00.