Återvinningscentraler

Öppettider? Klicka på resp. återvinningscentral här till vänster!

På återvinningscentraler får hushållen kostnadsfritt lämna allt avfall utom hushållsavfall, som lämnas i ditt kärl hemma. Det är en service som ingår i renhållningsavgiften. Där finns behållare för insamling av bland annat