Återvinningscentraler

 På återvinningscentraler får hushållen kostnadsfritt lämna allt avfall utom hushållsavfall, som lämnas i ditt kärl hemma. Det är en service som ingår i renhållningsavgiften. 

 

Skrotning eller återvinning av bilar, båtar/husbåtar och husvagnar m.m.

Vill du återvinna din båt/husbåt, bil eller husvagn, kontakta www.batskroten.se eller www.anstabildemont.se (i Falun)

Behöver bilar skrotas så kan ägarna till dessa få gratis hämtning för skrotning genom www.bilretur.se och www.skrotabilen.se